Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα φυτοφάρμακα σε φρούτα και λαχανικά

      Έρευνα της Greenpeace αποκαλύπτει την ύπαρξη επικίνδυνων φυτοφαρμάκων σε δείγματα από μήλα, μπανάνες, αχλάδια, πατάτες, καρότα και κολοκύθια, τα οποία πωλούνται στη χώρα μας. Βρέθηκαν 27  χημικές δραστικές ουσίες,  των οποίων οι επίσημες εγκρίσεις αναγράφουν πως είναι ύποπτες καρκινογενέσεων, έχουν εξαιρετική τοξικότητα κλπ. Αυτές οι ουσίες πλήττουν ανεπανόρθωτα την υγεία των αγροτών, θέτουν σε κίνδυνο την κτηνοτροφία και τον υδάτινο ορίζοντα, για να καταλήξουν στο δικό μας πιάτο χωρίς να το ξέρουμε. 

- Στην άδεια έγκρισης των ουσιών  α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι   επιπτώσεις όπως: 

- Ύποπτο καρκινογένεσης  (Thiacloprid, σε μήλα και αχλάδια) 

- Κίνδυνος βλάβης του εμβρύου και εξασθένησης της γονιμότητας (Linuron, σε  καρότα) 

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και κίνδυνος μακροχρόνιων δυσμενών επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον (Azoxystrobin, Chlorpyrifos, Deltamethrin, Indoxacarb, Imazalil, Linuron, Pyridaben, Captan σε κολοκύθια, καρότα, μήλα, αχλάδια, μπανάνες) 

- Πολύ τοξικό και επικίνδυνο για τις μέλισσες ( Chlorpyrifos, Etofenprox, Flonicamid, Indoxacarb, σε μήλα, καρότα, κολοκύθια)

Κυρίως σε  μ ή λ α  εντοπίστηκαν χημικά «κοκτέιλ» με 3 - 9 διαφορετικές δραστικές ουσίες και σε  α χ λ ά δ ι α  έως και 6 διαφορετικές δραστικές ουσίες. Τα κοκτέιλ αυτά εντοπίστηκαν ακόμα και σε προϊόντα περσινής σοδειάς. Επιπλέον, βρέθηκαν απαγορευμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται πλέον για άλλες χρήσεις. Για παράδειγμα, βρέθηκε σε δείγμα μήλου μια ουσία η οποία τώρα πια έχει άδεια χρήσης ως   σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό    ξ ύ λ ω ν!

Η Greenpeace καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναλάβει επειγόντως δράση για το θέμα των φυτοφαρμάκων και να προχωρήσει αμέσως στο δρόμο της βιώσιμης γεωργίας χωρίς χημικά και μεταλλαγμένα, με σεβασμό στην υγεία και το περιβάλλον.


Όλη η ανακοίνωση της Greenpeace, εδώ:

http://www.greenpeace.org/greece/el/news/2013/maios/fitofarmarka/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου