Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Πέθανε ο Ίων Βορρές, ιδρυτής του ομώνυμου μουσείου της Παιανίας

  O Ιων Βορρές.        Έφυγε στα 91 του χρόνια, ο συλλέκτης Ίων Βορρές, αφήνοντας ως κληρονομιά ένα σημαντικό χώρο πολιτισμού στα Μεσόγεια, το "Μουσείο Βορρέ" στην Παιανία. Έζησε για πολλά χρόνια στον Καναδά και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1964. Όταν κατά τύχη βρέθηκε κάποτε στην Παιανία, αποφάσισε εκεί να φτιάξει το χώρο του, στην αρχή αναπαλαιώνοντας ένα παλιό μεσογείτικο κτίσμα και σιγά - σιγά αποκτώντας την πέριξ έκταση. Εκεί ήταν η κατοικία του πλέον και μάλιστα διετέλεσε από το 1991 μέχρι το 1998 και δήμαρχος Παιανίας.         

 

 

                                                    

                                       Μουσείο Βορρέ

 

 

 

        Σε αυτό το χώρο ίδρυσε το 1983 το "Μουσείο Βορρέ", ένα πολιτιστικό ίδρυμα που χωρίζεται σε δύο μέρη, το Μουσείο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης και το Λαογραφικό Μουσείο,τα οποία εκτείνονται σε μια έκταση 18 στρεμμάτων, με εκθέματα που  καλύπτουν 2500 χρόνια ελληνικής ιστορίας.  

 

 

 

Στο   Μ ο υ σ ε ί ο   Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς   Ε λ λ η ν ι κ ή ς   Τ έ χ ν η ς   εκτίθεται μια από τις πιο σημαντικές και αντιπροσωπευτικές συλλογές σύγχρονης ελληνικής, η οποία περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα γλυπτών, κατασκευών και ζωγραφικής του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Έργα των μεγαλύτερων Ελλήνων καλλιτεχνών και ανάμεσά τους διάσημα ονόματα Ελλήνων του εξωτερικού.

 

 

 

 

 

Το  Λ α ο γ ρ α φ ι κ ό  Μ ο υ σ ε ί ο   είναι ένα σύμπλεγμα κτιρίων, αυλών και κήπων με επαναπροσαρμογή παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων, που στεγάζει μια μεγάλη συλλογή από αρχαιότητες, κεραμικά, λαικά κειμήλια και αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν πριν από αιώνες στην καθημερινή ζωή. 

 

 

 

 

 

Μοναδικό τμήμα του λαογραφικού μουσείου, αποτελούν οι   κ ή π ο ι   του με φυτά αποκλειστικά ελληνικής και μεσογειακής χλωρίδας.  

Στο Μουσείο Βορρέ εκτός από τη δυνατότητα οργάνωσης διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων, υπάρχει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά κλπ. 

 

Ο ιστότοπος του Μουσείου, εδώ: http://www.vorresmuseum.gr
Το εν λόγω Μουσείο «γεννήθηκε» το 1983 με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής Τέχνης και του ελληνικού πολιτισμού, ενώ χωρίζεται σε δύο τμήματα: σε εκείνο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και στο Λαογραφικό Μουσείο. Και τα δυο μουσεία καλύπτουν 2.500 χρόνια ελληνικής ιστορίας. Το συγκρότημα είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να αναδεικνύει το ελληνικό πνεύμα. Το Λαογραφικό Μουσείο είναι ένα ασυνήθιστο σύμπλεγμα κτηρίων, αυλών και κήπων, μια επαναπροσαρμογή παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων, και στεγάζει μια συλλογή από αρχαιότητες, κεραμικά, λαϊκά κειμήλια και αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν πριν από αιώνες στην καθημερινή ζωή. - See more at: http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CF%80%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%82#sthash.i4oZMIWP.dpuf

Το εν λόγω Μουσείο «γεννήθηκε» το 1983 με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής Τέχνης και του ελληνικού πολιτισμού, ενώ χωρίζεται σε δύο τμήματα: σε εκείνο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και στο Λαογραφικό Μουσείο. Και τα δυο μουσεία καλύπτουν 2.500 χρόνια ελληνικής ιστορίας. Το συγκρότημα είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να αναδεικνύει το ελληνικό πνεύμα. Το Λαογραφικό Μουσείο είναι ένα ασυνήθιστο σύμπλεγμα κτηρίων, αυλών και κήπων, μια επαναπροσαρμογή παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων, και στεγάζει μια συλλογή από αρχαιότητες, κεραμικά, λαϊκά κειμήλια και αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν πριν από αιώνες στην καθημερινή ζωή. - See more at: http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CF%80%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%82#sthash.i4oZMIWP.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου