Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

"Μπίζνες" με τα κονδύλια για τους πρόσφυγες;
 

 

       Σύμφωνα με το «Έθνος», το Ελεγκτικό Συνέδριο μπλοκάρισε την πληρωμή των προμηθειών για τη σίτιση των μεταναστών - προσφύγων    ύ ψ ο υ ς   1 0   ε κ.   ε υ ρ ώ,   λόγω αδιαφανών διαδικασιών. 

Επισημαίνει ότι δεν έχει διενεργηθεί κανένας δημόσιος διαγωνισμός, ο οποίος κρίνεται επιβεβλημένος παρά το έκτακτο των αναγκών, καθόσον με τη συνεχή ροή των μεταναστών έχει χαθεί πλέον η έννοια του έκτακτου. Παράλληλα, κρίνει ως αντισυνταγματική τη διάταξη στο φετινό νόμο, η οποία νομιμοποιεί όλες οι δαπάνες ύψους 10 εκατ. ευρώ για σίτιση προσφύγων που πραγματοποιήθηκαν με  α π ε υ θ ε ί α ς  α ν α θ έ σ ε ι ς   και χρηματοδοτήθηκαν από κρατικά κονδύλια. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από την  ΕΛ.ΑΣ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με απευθείας αναθέσεις, η δε δικαιολόγηση των ποσών δε γίνεται με παραστατικά, αλλά με καταστάσεις όπου   ο ι   α λ λ ο δ α π ο ί     υ π ο γ ρ ά φ ο υ ν   ό τ ι   έ χ ο υ ν   σ ι τ ι σ τ ε ί!!! 

 

       Πάντως, είναι γεγονός, πως τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ασυνήθιστη κινητικότητα για ίδρυση φορέων με σκοπό τη βοήθεια στους πρόσφυγες. Μάλιστα πολλοί απευθύνονται σε δικηγόρους και φοροτεχνικούς σχετικά με τη δυνατότητα σύστασης αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών κλπ., υποτίθεται λόγω του διακαούς πόθου τους να συνδράμουν τους αναξιοπαθούντες μετανάστες.

 

Με λίγα λόγια, η Ελλάδα που ξέρουμε δε πεθαίνει ποτέ! 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου