Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Και ο νεογέννητος Χριστός ήταν πρόσφυγας...


Flight into Egypt by Eugène-Alexis Girardet
"Η Φυγή στην Αίγυπτο" του Eugène-Alexis Girardet (ιδιωτική συλλογή)

...."Αναχωρησάντων δε των μάγων ιδοὺ άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ όναρ τω Ιωσὴφ λέγων· εγερθεὶς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον καὶ ίσθι εκεί έως αν είπω σοι· μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον του απολέσαι αυτό. Ο δε εγερθεὶς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού νυκτὸς και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον".  

(Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Β΄ 13-18) 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου