Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

              
  


Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι.
Θ έ λ ε ι  α ρ ε τ ή ν  κ α ι  τ ό λ μ η ν
              η  ε λ ε υ θ ε ρ ί α

 
Αυτή (και ο μύθος κρύπτει
νουν αληθείας) επτέρωσε
τον Ίκαρον· και αν έπεσεν
ο πτερωθείς κ' επνίγη
           θαλασσωμένος·

Αφ' υψηλά όμως έπεσε,
και απέθανεν ελεύθερος.
Αν γένης σφάγιον άτιμον
ενός τυράννου, νόμιζε
       φρικτόν τον τάφον.
*


              
                  
               
*Είναι οι τρεις πρώτες στροφές από την ωδή «Εις Σάμον», από τη συλλογή δέκα πατριωτικών ωδών, του  Ανδρέα Κάλβου, που εκδόθηκε το 1826 στο Παρίσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου